Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden van Stijlvollicht.nl gelden voor bestellingen, leveringen, garantie en betalingsvoorwaarden. Door bestelling verklaart koper zich akkoord met deze voorwaarden.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en afhankelijk van de beschikbaarheid van het desbetreffende artikel. Een door Stijlvollicht.nl geaccepteerde bestelling betekent dat voor deze artikelen de prijs geldt welke op de site vermeld staat. Voor de gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door een internet server dan wel door hackers,
 3. Computervirussen etc kan door Stijlvollicht.nl, geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
 4. Leveringen van de bestellingen worden in principe binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de betaling door Stijlvollicht.nl uitgevoerd. Deze leveringen worden door GLS of DHL uitgevoerd. U ontvangt altijd een track and trace code zodat u kunt zien waar uw bestelling is.
 5. Indien een betaling niet binnen 10 werkdagen door Stijlvollicht.nl is ontvangen, wordt de bestelling eenzijdig door Stijlvollicht.nl geannuleerd.
 6. Indien levering onder rembours wordt gewenst, vinden de leveringen in Nederland in principe binnen 2-4 dagen na bestelling plaats.
 7. Leveringen in de Benelux zijn voor bestellingen met een factuurwaarde groter dan € 50,–, gratis. Voor bestellingen kleiner dan dit bedrag wordt €7,95 in rekening gebracht.
 8. Het risico voor het transport naar de koper is voor rekening van Stijlvollicht.nl en gaat over op koper op het moment van leveren. Indien er problemen zijn geweest bij een verzending, verplicht de koper zich om zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek naar de oorzaak van deze problemen. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Stijlvollicht.nl gerechtigd de prijs van de artikelen te verhalen op de koper.
 9. Koper kan de geleverde aankoop binnen 14 werkdagen na ontvangst van de aankoop annuleren. Koper dient in dit geval de producten onmiddellijk, in goede conditie en in oorspronkelijke verpakking te retourneren en Stijlvollicht.nl voor verzending per mail op de hoogte te stellen. Onder oorspronkelijke verpakking wordt verstaan: de binnen- en buitenverpakking zoals door Stijlvollicht.nl geleverd is. De kosten voor en het risico van deze retourzending zijn voor de rekening van de koper. Stijlvollicht.nl houdt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren en een terugbetaling te weigeren of om slechts een gedeelte van een reeds verrichte betaling te crediteren, indien de geretourneerde producten een waardevermindering hebben als gevolg van schade in welke vorm dan ook, dan wel niet in de juiste verpakking, zoals hiervoor gemeld, geretourneerd zijn.
 10. Voor alle artikelen geldt dat eventueel bijgeleverd glaswerk, eventueel gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en of lichtbronnen, zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen, niet onder enige garantie vallen. Voorts worden bij wandlampen , snoeren bijgeleverd, tenzij anders vermeldt.
 11. Indien de door Stijlvollicht.nl geleverde producten gebreken vertonen, dient dit binnen 5 werkdagen na levering middels een e-mail aan Stijlvollicht.nl gemeld te worden. Koper en Stijlvollicht.nl, moeten daarna in goed overleg vaststellen hoe de defecten opgelost worden.
 12.    Stijlvollicht.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en      normen die daaraan kunnen worden gesteld. Een garantie termijn van 24 maanden na levering is van toepassing. De garantie is uitgesloten als defecten zijn veroorzaakt door: defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden gebreken die zijn ontstaan door niet met bestelling corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen beschadiging door opzet of grove nalatigheid van buitenkomend onheil, zoals blikseminslag etc oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een te hoog wattage van gloei- of halogeenlamp blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude Voorts is de garantie uitgesloten indien de datum op de factuur is gewijzigd dan wel onleesbaar is gemaakt en worden de kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel niet vergoed. Te allen tijde is de kopie factuur in handen van Stijlvollicht.nl maatgevend.
 13. Betaling van een bestelling kan door koper verricht worden middels de diverse betaal methoden die wij aanbieden.
 14. De site van Stijlvollicht.nl is zorgvuldig samengesteld, doch Stijlvollicht.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onzorgvuldigheden in teksten.